Thứ Tư, 6 tháng 5, 2009

BẢNG GIÁ BỒN CẦU INAX

GIÁ BỒN CẦU INAX
(Giá chưa bao gồm thuế VAT)

Bảng giá dưới đây là giá CHƯA GIẢM
Vui lòng liên hệ: 0933174979 để được GIÁ RẺ NHẤT


1. Bồn cầu C108 VR
Màu trắng
1,460,000
Màu nhạt
1,600,000


2. Bồn cầu C108 VRN
Màu trắng
1,640,000
Màu nhạt
1,820,000


3. Bồn cầu C117 VR
Màu trắng
1,290,000
Màu nhạt
1,430,000


4. Bồn cầu C117 VRN
Màu trắng
1,470,000
Màu nhạt
1,650,000


5. Bồn cầu C306 VPR
Màu trắng
1,770,000
Màu nhạt
1,980,000


6. Bồn cầu C306 VPRN
Màu trắng
1,950,000
Màu nhạt
2,200,000


6. Bồn cầu C306 VR
Màu trắng
1,590,000
Màu nhạt
1,750,000


7. Bồn cầu C306 VRN
Màu trắng
1,770,000
Màu nhạt
1,970,000


8. Bồn cầu C333 VPR
Màu trắng
1,570,000
Màu nhạt
1,730,000


9. Bồn cầu C333 VPRN
Màu trắng
1,750,000
Màu nhạt
1,950,000


10. Bồn cầu C333 VR
Màu trắng
1,390,000
Màu nhạt
1,540,000


11. Bồn cầu C333 VRN
Màu trắng
1,570,000
Màu nhạt
1,760,000


12. Bồn cầu C504 V
Màu trắng
1,850,000
Màu nhạt
2,080,000


13. Bồn cầu C504 VN
Màu trắng
2,030,000
Màu nhạt
2,300,000


14. Bồn cầu C504 VR
Màu trắng
1,850,000
Màu nhạt
2,080,000


15. Bồn cầu C504 VRN
Màu trắng
2,030,000
Màu nhạt
2,300,000


16. Bồn cầu C522 V
Màu trắng
1,660,000
Màu nhạt
1,830,000


17. Bồn cầu C522 VN
Màu trắng
1,840,000
Màu nhạt
2,050,000


18. Bồn cầu C702 V
Màu trắng
2,050,000
Màu nhạt
2,290,000


19. Bồn cầu C702 VN
Màu trắng
2,260,000
Màu nhạt
2,530,000


20. Bồn cầu C711 V
Màu trắng
1,940,000
Màu nhạt
2,180,000


21. Bồn cầu C711 VN
Màu trắng
2,150,000
Màu nhạt
2,420,000


22. Bồn cầu C801 VN
Màu trắng
2,850,000
Màu nhạt
3,140,000


23. Bồn cầu C828 VN
Màu trắng
2,530,000
Màu nhạt
2,780,000


24. Bồn cầu C801 VRN
Màu trắng
2,850,000
Màu nhạt
3,140,000


25. Bồn cầu C828 VRN
Màu trắng
2,530,000
Màu nhạt
2,780,000


26. Bồn cầu C907 VN
Màu trắng
4,800,000
Màu nhạt

27. Bồn cầu C927 VN
Màu trắng
4,300,000
Màu nhạt

28. Bồn cầu C900 VN
Màu trắng
5,250,000
Màu nhạt
5,880,000


29. Bồn cầu C991 V
Màu trắng
3,360,000
Màu nhạt
3,850,000


30. Bồn cầu C991 VN
Màu trắng
3,520,000
Màu nhạt
4,040,000


31. Bồn cầu C918 VN
Màu trắng
5,300,000

32. Bồn cầu GC918 VN
Màu trắng
5,550,000

33. Bồn cầu C909 VN
Màu trắng
6,000,000

34. Bồn cầu GC909 VN
Màu trắng
6,250,000

35. Bồn cầu GC1008 VN
Màu trắng
7,450,000

36. Bồn cầu GC1017 VN
Màu trắng
6,650,000

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Người theo dõi